Czynności notarialne

Notariusz Przeworsk
świadczone usługi notarialne

Czynności notarialnych Notariusz Natalia Tworek dokonuje w Kancelarii Notarialnej w Przeworsku. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Działanie notariusza i kancelarii notarialnej jest szczegółowo regulowane przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którą Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Godziny urzędowania kancelarii

poniedziałek-wtorek:
9:00-17:00
środa:
8:00-17:00
czwartek - piątek:
8:00-15:00
sobota:
po wcześniejszym ustaleniu

573 122 083

ul. Piłsudskiego 1 lok. 3
37-200 Przeworsk